Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy chcieliby otrzymać poradę prawną bez konieczności wychodzenia z domu, świadczymy usługę porady online. Dzięki tej usłudze Klient może uzyskać pomoc prawną w postaci porady prawnej, opinii prawnej, pisma procesowego, umowy, wezwania do zapłaty, wniosku, itp. Porady prawne w formie online udzielane są 7 dni w tygodniu.

W celu skorzystania z tej usługi należy wykonać trzy proste kroki:

1. wypełnić poniższy formularz, zawierający pytanie wraz z dokładnym opisem swojego problemu prawnego,

2. odebrać e-maila zwrotnego z bezpłatną wyceną i terminem wykonania zleconej usługi, odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 48 godzin od otrzymania zapytania,

3. w przypadku akceptacji ceny dokonać przelewu ustalonego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w informacji zwrotnej,

4. oczekiwać odpowiedzi na przedstawione zapytanie, która zostanie przesłana po zaksięgowaniu wpłaty.

Uiszczona opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, jeżeli Klient zdecydowałby się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy.

Wszelkie informacje przesłane do Kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką.

Formularz kontaktowy

  • Załączniki