Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie:

 • stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • bieżącego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców,
 • doradztwa prawnego w momencie rozpoczęcia działalności,
 • sporządzania projektów umów oraz opinii prawnych,
 • opiniowania umów, również pod względem niedozwolonych klazul umownych,
 • negocjowania warunków umów,
 • reprezentacji przedsiębiorców przed sądami, urzędami i innymi instytucjami w sprawach gospodarczych,
 • obrony praw przedsiębiorcy w postępowaniu karnym,
 • windykacji należności, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego, negocjacje z dłużnikiem,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach związanych z prawem pracy,
 • mediacji w sporach.